Verdiğimiz uzmanlık ve danışmalık hizmetleriyle, işyerlerinde yasalar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin bütün gereklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktayız.

 

Hizmetlerimiz

İşyeri Hekimliği
İş Güvenliği Uzmanlığı
İş Sağlığı Hizmetleri
İş Güvenliği Hizmetleri
Periyodik Teknik Kontroller
İşyeri Ortam Ölçümleri
Kurumsal Belgelendirme