Hizmetlerimiz / OHSAS 18001

OHSAS 18001 Standardı, Çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek risklerin belirlenmesi, kontrol altına alınması, minimim seviyeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması için uygulamada bir rehber özelliği taşır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. 

Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulamanın avantajları;

Kuruluşun imajını ve rekabet gücünü arttırır

Kaza olma riskini azaltır

İş gücü kaybını azaltır

İSG risklerinin izlenmesini ve kontrol altında tutulmasını sağlar

Acil durumlara, doğal aferlere ve kazalara karşı hazırlıklı olmak

İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırır

Kârın ve verimliliğin artmasını, maliyetlerin azalmasını sağlar

Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır

Uzman ve deneyimli kadromuzla OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapmaktayız.