Eğitimlerimiz / İSG Temel Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği temel eğitim içeriğimiz:

1. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

2. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

3. İş kazaları ve meslek hastalıkları

4. Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları

5. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler

6. Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

7. Ergonomi

8. Ekranlı araçlar ile çalışmalar

9. Yapı işleri ve yüksekte yapılan çalışmalar

10. Basınçlı kaplar

11. İş makinaları

12. Kaldırma araçları

13.Termal konfor şartları

14. Acil durum

15. Yangın ve yangından korunma

16. İlkyardım

17. Uyarı ve ikaz levhaları