Hizmetlerimiz / İş Sağlığı Hizmetleri

Bünyemizde yer alan deneyimli işyeri hekimlerimizle;

       İşe girişlerde ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu,

       Periyodik sağlık muayeneleri,

       Akciğer grafisi,

       Solunum fonksiyon testi,

       Odiyometrik işitme testi,

       Kan tahlilleri (Hemogram, ALT, AST, GGT, Üre, Kreatinin),

       Gaita (Parazit, Kültür, Boğaz, Burun)   

 içeren sağlık hizmetlerin, sağlamaktayız.