Hizmetlerimiz / İş Güvenliği Uzmanlığı





İşletmemiz; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği gereği işletmenizin tehlike sınıfına göre A,B,C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirmektedir. Kasım 2010 yılında 27768 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik’te”iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlenmiştir.

İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.