Hizmetlerimiz / ISO 14001

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre ; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.

Çevre yönetim sistemi uygulamanın avantajları;

Enerji ve diğer kaynakların tüketiminde azalma sağlayacak alanlarının tespit edilmesi, kaynakların etkin kullanımı ile elde edilen ekonomik kazanç

Yükümlülük ve risklerin azalması

Çevreye ilişkin yasal ve diğer kurallar ile gerekliliklere kolaylıkla uyum sağlanması

Çevre korumasında çevre yönetimi sistemlerini kullanarak katkı sağlayan lider işletmelere verilen teşvik ve ödüllerden yararlanmak

Kirliliğin engellenmesi ve atıkların azaltılması

Toplumun gelişmesine olumlu katkıda bulunmak

Üstün kaliteli işgücü yaratama hususunda ilgi sağlanması

Pazar payının korunmasında ve arttırılmasında sağlanan katkılar

İhalelerde elde edilen rekabet gücü

Değişen koşullara uyum göstermede elde edilen yetenek artışı


Uzman ve deneyimli kadromuzla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapmaktayız.