Eğitimlerimiz / Acil Durum Eğitimi

Herhangi bir acil durum (yangın ve patlama, iş kazaları, sabotaj, savaş ve doğal afetler) gerçekleşmesi durumunda çevre, insan sağlığı, bina ve donanımı üzerindeki etkilerini en aza indirmek için uygulanacak müdahale yöntemlerini, çevre kazaları ve anormal operasyon koşullarında alınacak önlemleri içeren eğitimimiz uzman kadromuz tarafından verilmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 131 de " İşyerlerinde 6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılacak, bu denemeler, yetkili ve tecrübeli bir şef, işyeri bekçileri ve yeteri kadar yardımcılardan kurulu bir ekibin gözetimi altında yapılacak ve işyeri yangın planına uygun olarak tertiplenecektir." şeklinde ifade edilmektedir.

Eğitim sonunda gerçekleştrilen tatbikatlarda tahliye denemeleri yapılmakta, oluşturulan  acil durum ekipleri için senoryalar hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.