Hizmetlerimiz / Topraklama Ölçümleri

Elektrik tesisatları ve paratonerlerin topraklama ölçümleri yılda bir defa ehliyetli elemanlar tarafından direnç değerleri ölçülüp raporlandırılması gerekmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 295, 296, 297, 343, 352;

Topraklama Yönetmeliği Madde 10-Ek/P;

Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 57

Bünyemizde yer alan elektrik mühendislerimiz ile bu hizmeti sağlamaktayız.